Nya våtmarker!

29 juni 2018 | Nyheter

Olofströms kommun har fått LONA-stöd från Naturvårdsverket för att anlägga ett våtmarksområde vid Odasjöslätt och en mindre våtmark i Tulseboda brunnspark. Kommunen har även fått bidrag för att utföra en förstudie för att undersöka möjligheterna att anlägga våtmarker längs Vilshultsån och Snöflebodaån. Förstudien kommer att utföras under 2018. Anläggning av de båda våtmarkerna kommer att ske under 2018 och 2019. 

Kontakt: Eva Johansson