Olofströms kommun fick årets kommunpris för KOM-projektet!

02 september 2019 | Huvudnyhet

Olofströms kommun fick årets kommunpris av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare för arbetet med KOM-projektet och utvecklingen av Tulseboda Brunnspark!

Motiveringen är att vi på ett kreativt och inkluderande sätt utvecklat en kulturhistorisk parkmiljö med fokus på pedagogiskt lärande och delaktighet från förskola, skola och invånare från orten. Målet har varit att öka Brunnsparkens attraktionskraft genom att fokusera på kultur, odling och mat (KOM).

Läs mer om KOM-projektet