Olofströms kommun påbörjar uppfyllnad av Dannfältet

08 november 2018 | Huvudnyhet

Under november och december kommer Olofströms Kommun att fylla upp en del av Dannfältet, mellan ”Jem & Fix” och Dannfältshallen. 
Uppfyllnaden är första etappen av ett projekt som syftar till att säkra området vid kommande översvämningar av Holjeån. Kommunen vill också skapa förutsättningar för att utöka befintligt handelsområde söderut. Arbetet startar preliminärt under nästa vecka, vecka 46. Entreprenör är Ekne Gård. 

Arbetsmoment:

  • Vältning av befintlig mark.
  • Grovt bergmaterial läggs ut över ytan med grävmaskin
  • Finare material läggs ut med hjullastare ovanpå bergmaterialet, till en total fyllnadshöjd på ca 1,3 meter.
  • Vältning sker succesivt på hela ytan. 

Transporterna av fyllnadsmaterialet kommer söderifrån via Väg 15/Idrottsvägen, se karta

Frågor hänvisas till Ola Karlsson, Teknisk Samordnare-Infrastruktur, 0454-93015, ola.karlsson@olofstrom.se