Olofströms kommun satsar på jämställdhet

03 december 2018 | Huvudnyhet

Olofströms kommun är en av tolv kommuner i landet som valts ut att delta i Modellkommuner för att utveckla vårt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

I Modellkommuner utvecklar vi vårt jämställdhets- och jämlikhetsarbete genom att systematiskt jämföra våra arbetssätt med de andra kommunerna. Arbetet är en del av vår satsning mot ett socialt hållbart samhälle där människors lika värde står i centrum.

Sju kommuner som tidigare deltagit i satsningen deltar som mentorer för att stötta arbetet och bidrar med konkreta exempel från sina egna verksamheter - Olofströms kommuns mentor kommer att vara Kristianstads kommun.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara på inom varje organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan.

Du kan läsa mer om satsningen via SKLs webbplats: Modellkommuner