Information angående distans- och fjärrutbildning

17 mars 2020 | Huvudnyhet

Nordenbergsskolans gymnasium, vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan i Olofströms kommun ställer om till distansundervisning och kommer att börja gäller onsdagen den 18 mars. Vad som gäller därefter kommer krisledningsnämnden att fatta beslut om under onsdagsmorgonen den 18 mars. Mer information kommer.

Folkhälsomyndighetens rekommendation grundar sig i att begränsa smittspridningen och dämpa spridningstakten av covid-19, därför uppmanas alla elever som kommer att studera på distans att stanna hemma.  

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är det rimligt att gymnasieskolor och vuxenutbildning bedriver distansundervisning med anledning av att de inte är i behov av omsorg, till skillnad från barn i grundskolan. Det som även skiljer gymnasiet och uppåt från grundskolan är att upptagningsområdet generellt sett är mycket större.