Påverka friluftslivet och naturvården!

02 oktober 2017 | Nyheter, Miljö & Boende

Olofströms kommun är i startgroparna att ta fram en friluftsplan och en naturvårdsplan. Planerna är en viktig del i vårt arbete för att utveckla förutsättningarna för ett rikt friluftsliv och god naturvård i kommunen. Nu vill vi att du kommuninvånare är med och påverkar. I höst bjuder vi in till två medborgarforum, där vi berättar mer om arbetet med planerna och där du har möjlighet att komma med dina förslag på hur friluftslivet och naturvården i kommunen kan utvecklas.

Läs mer på sidan om friluftsplanen och naturvårdsplanen