Röjning längs vägarna på landsbygden

12 januari 2018 | Huvudnyhet

Under januari kommer Olofströms kommun börja ett arbete med att röja längs vägarna på landsbygden. Det gör vi för att förbättra framkomligheten för bland annat större fordon och servicefordon. De flesta av vägarna kommer att röjas denna vinter, men troligtvis fortsätter arbetet även nästa år. Därefter kommer röjningen att ske en gång var fjärde år.

Vägar som berörs av arbetet är markerade med rött eller röd/svart på kartan.

Vägkarta med markerade områden

Arbetet innebär:

  • Manuell röjning med röjsåg och motorsåg, framförallt vid stenmurar, broar, vägtrummor med mera.
  • Högröjning med lastmaskin/högröjningsaggregat till en fri höjd av 4,6 meter, ca 2 meter utanför vägkant, vilket är krav från Trafikverket.

Hänsyn kommer att tas till alléer, fruktträd och liknande. Större grenar kommer att transporteras bort, medan mindre grenar och ris kommer att lämnas kvar på plats.

Entreprenör är Ekne Gård.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Ola Karlsson, Teknisk samordnare på Olofströms kommun,

Tel. 0454-930 15 eller e-post: ola.karlsson@olofstrom.se