Röjningsarbete –förbättra framkomligheten

08 januari 2020

Under vintern, med start i januari, kommer Olofströms kommun att utföra diverse röjningsarbete på vägnätet på landsbygden. Röjningen görs för att förbättra framkomligheten för bl.a. större fordon och servicefordon.

Arbetet omfattar manuell röjning med röjsåg och motorsåg vid framförallt stenmurar, broar och vägtrummor. Det kommer även att ske högröjning med lastmaskin till en fri höjd av 4,6 meter upp och ca. 2 meter utanför vägkant, detta då det är ett krav från Trafikverket.
Vi kommer att ta hänsyn till alléer, fruktträd m.m som är nära bostadshus och dess tomt. Under röjningsarbetet kommer större grenar att transporteras bort medans mindre grenar och ris kommer att lämnas kvar på plats.
De personer som bor på de berörda vägarna och har träd som de vill skydda kan märka ut dessa. Det gäller träd som är placerade nära berörda vägar och som önskas inte påverkas av röjningsarbetet.
 

Tips på platser
Har någon invånare önskemål eller tips på platser där större grenar kan lämnas, kontakta gärna kommunens tekniska samordnare.

Berörda vägar
Arbetet kommer enbart att utföras på vägar med stadsbidrag och där kommunen är väghållare. Arbetet utförs av driftentreprenören Ekne Gård.
Följande vägar berörs av arbetet:
Skälmershults byaväg
Möllesjövägen
N. Fröatorpsvägen
S. Fröatorpsvägen
Knostervägen
Spettvägen
Släggvägen
S. Kullanvägen
Brokamålavägen
Skrapsjövägen
Tåkasjövägen
Alltidhultsvägen
Halenvägen
Rosenforsvägen
Ljungrydavägen

 

Kontakt
Roger Jönsson
Teknisk samordnare
Olofströms kommun
roger.jonsson@olofstrom.se