Så här vill invånare att Jämshög ska utvecklas!

13 mars 2019 | Nyheter

Av alla de inkomna önskemål om hur Jämshög ska utvecklas har vi nu tagit fram en lista på vilka vi vill genomföra inom den budget vi har. Förslagen som är listade nedan kommer tas till Kommunstyrelsen den 9 april för beslut - till det datumet har du chans att påverka en sista gång. Har du synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta vår tekniska samordnare Daniel Ottosson på daniel.ottosson@olofstrom.se eller via telefon på 0454-930 18. 

  1. Utveckling av promenadstråket längs Holjeån med bänkar, träningsredskap och ledstång vid stigen nedanför skolans ”pulkabacke”.
  2. Lekplatsen på Åsvägen kompletteras med ett par nya lekattraktioner.
  3. Nya fotbollsmål monteras på Idebergets fotbollsplan samt att en grusgång anläggs mellan Idebergsvägen och Stigmansvägen.
  4. Belysning längs den asfalterade gång- och cykelvägen mellan Tullbacken och De Ungas väg.
  5. Juldekorationer längs centrala delen av Bygatan från kyrkan till ICA.

Utöver åtgärderna som vi listat kommer vi att även göra mindre åtgärder. Du kan läsa alla förslag som kommit in tillsammans med kommentarer i dokumentet: Förslag på utvecklingen av Jämshög