Sommarförskola och sommarfritids 2017

10 april 2017 | Nyheter

Vilbokens förskola och Vilbokens fritidshem är den förskola/fritidshem som kommer att vara öppna under veckorna 29–32.
För de familjer som inte kan ordna omsorg på annat vis veckorna 29–32, ska anmäla detta via en länk på Nya Dexters startsida. Länken öppnas den 17 april och kommer att vara tillgänglig på Nya Dexters startsida fram till och med söndagen den 30 april.

OBS! För att kunna planera verksamheten måsta anmälningarna vara så exakta som möjligt. Ändringar och avbokningar måste meddelas i god tid.

Kontakt
Pia Malmström, handläggare Barnomsorg
Område Öst
Tel: 0454-935 46

Britt-Marie Markusson vik. Helena Sarajärvi, handläggare Barnomsorg
Område Väst
Tel: 0454-935 57