Studenterna ges möjlighet att bjuda med två gäster

20 maj 2020 | Nyheter

Studenten är ett minne för livet och det har varit ledningen på Nordenbergskolans mål att ge eleverna en minnesvärd dag. Med det som bakgrund presenterades ett förslag på hur skolan ska säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs samtidigt som att gäster får närvara under utsparken. Krisledningsnämnden fattade under tisdagen beslut om att godkänna skolans förslag.

För att säkerställa att social distans hålls kommer gästerna placeras ut med två meters avstånd och studenterna kommer att springa ut klassvis. Detta för att begränsa antal personer på en yta. Gästerna kommer att ha möjlighet att närvara under utsparken, vid övriga moment kommer att ske klassvis med enbart studenter och lärare. Firandet kommer att pågå under hela dagen och efter utsparken kommer studenterna att bjudas på middag.

För att vi ska få en bra student ber vi alla att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Gällande årets skolavslutningar kommer varje klass att samlas klassvis utan anhöriga. Mer information ges till elever och vårdnadshavare via respektive skola.