Studera till lärare med lön

19 mars 2020 | Nyheter

Kombinera jobb och studier

Olofströms kommun erbjuder två personer chansen att jobba halvtid och samtidigt läsa till lärare på Högskolan Kristianstad i en arbetsplatsintegrerad lärarutbildning. Annonsering sker 16 mars till 15 april 2020.

 

Högskolan Kristianstad och kommuner i regionen har tillsammans tagit fram ett utbildnings- och arbetskoncept där vi kan ge dig en unik möjlighet att läsa till lärare med månadslön. Olofströms kommun erbjuder två platser enligt nedan:

Lärare årskurs 7-9

Olofströms kommun erbjuder en plats för dig som vill läsa en arbetsplatsintegrerad lärarutbildning, där du arbetar i en klass i årskurs 7-9 på vår högstadieskola.

Första året med start i september 2020, studerar du på heltid och får då studielön. Du får en trygg start i dina ämnen matematik, fysik och kemi. Du får också en grund i utbildningsvetenskap och du gör din första handledda verksamhetsförlagda utbildning (VFU), på Högavångsskolan. Du anställs med studielön och tar studieledigt från din tjänst.

Andra året, med start i augusti 2021, arbetar du heltid första veckorna innan studierna tar vid i september. Då läggs planeringen och du är med i uppstarten tillsammans med dina kollegor. From september studerar du på högskolan två dagar i veckan. Tre dagar i veckan arbetar du som lärare på skolan som du blivit anställd vid. Du får lön dels för deltidsarbete och dels för studier - studielön. Redan från utbildningens start får du ett undervisningsansvar på skolan. Under din studietid (5 år) är du knuten till Olofströms kommun och anställningsavtal skrivs varje år, under förutsättning att du klarar dina studier vid Högskolan Kristianstad.

Utbildningen omfattar 270 högskolepoäng och ger dig behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi. Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskap och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Lärare årskurs 4-6

Olofströms kommun erbjuder en plats för dig som vill läsa en arbetsplatsintegrerad lärarutbildning, där du arbetar i en klass i årskurs 4-6 i någon av våra grundskolor.

I augusti 2020, arbetar du heltid första veckorna innan studierna tar vid i september. Då läggs planeringen och du är med i uppstarten tillsammans med dina kollegor. From september studerar du på högskolan två dagar i veckan. Tre dagar i veckan arbetar du som lärare på skolan som du blivit anställd vid. Du får lön dels för deltidsarbete och dels för studier - studielön. Redan från utbildningens start får du ett undervisningsansvar på skolan. Under din studietid (5 år) är du knuten till Olofströms kommun och anställningsavtal skrivs varje år, under förutsättning att du klarar dina studier vid Högskolan Kristianstad.

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 4–6 i ämnena svenska, engelska, matematik samt biologi, fysik, kemi och teknik. Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Så här ansöker du

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du söka och uppfylla kraven både för anställning i Olofströms kommun och studier på Högskolan Kristianstad.

  • Sök tjänsten mellan 16 mars och 15 april. Annons kommer på vår hemsida och på Platsbanken. Håll utkik! 
  • Sök utbildningen mellan 16 mars och 15 april på Högskolan Kristianstads hemsida.

 

Kontakt

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor.

Frågor om lärararbetet

Malin Gullberg
HR-specialist, Olofströms kommun
Telefon: 0454-93278

Frågor om utbildningen

Läsa mer om arbetsplatsintegrerade lärarutbildningar, Högskolan i Kristianstad