Eldningsförbudet upphör i Blekinge län

30 augusti 2018 | Huvudnyhet

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län. Förbudet upphör att gälla från och med torsdagen den 30 augusti 2018 klockan 12.00.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Räddningstjänsterna i Blekinge avråder från eldning om eldningen inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Läs mer om aktuell brandrisk och se brandriskkartor på: DinSäkerhet.se