Länsstyrelsen Blekinge lättar på eldningsförbudet på egen tomt

13 augusti 2018 | Huvudnyhet

Den 13/8 lättade Länsstyrelsen Blekinge på restriktionerna i eldningsförbudet i Blekinge. Det är nu tillåtet för dig att grilla på din egen tomt med bränslen som inte skapar risk för gnistor. Engångsgrillar och vedeldning är fortfarande förbjudet.

Orsaken till en lättnad i förbudet är att brandrisken minskat på grund av regn, även om det fortfarande råder en stor brandrisk i länet.

Du kan läsa mer om beslutet på Länsstyrelsens webbplats