Trädfällning längs riksväg 15 fredagen den 20 september

30 september 2019

Nu påbörjas arbetet med att skapa en attraktivare entré till Olofström. I höst kommer vi nämligen plantera en helt ny trädrad längs riksväg 15 för att skapa ett grönare och mer ombonat intryck. Totalt planteras 56 alléträd av tre olika arter: skogsek, skogslind och björk.

Under fredagen den 20 september fäller vi de gamla  träden som har mått dåligt i många år. Därefter kommer vi anlägga nya växtbäddar innan träden planteras i oktober-november. Projektet har fått ekonomiskt stöd av Boverket och är det största trädplanteringsprojektet i Olofström i modern tid.

Vid frågor kontakta:

Daniel Ottosson, Teknisk samordnare offentlig miljö
Telefon: 0454-930 18
E-post: daniel.ottosson@olofstrom.se