Tulseboda Brunnspark nominerad till ELCA Trend Award 2020

12 december 2019

Tulseboda Brunnspark, som utvecklats genom KOM-projektet [Kultur-Odling-Mat] – nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult, har blivit nominerad till den europeiska utmärkelsen ELCA Trend Award 2020! 

– Arbetet med utvecklingen av parken passar väl in i utmärkelsens tema som innebär att anläggningarna ska främja hälsa och lärande. Därför har vi fått äran att bli en av de nominerade, säger Daniel Ottosson, projektledare för KOM-projektet.  

KOM-projektet och utvecklingen av Tulseboda Brunnspark har även fått stor uppmärksamhet nationellt. I augusti tilldelades Olofströms kommun 2019 års kommunpris av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare på den årliga kongressen i Uppsala. Juryns motivering var att projektet på ett kreativt och inkluderande sätt utvecklat en kulturhistorisk parkmiljö med fokus på pedagogiskt lärande och delaktighet från förskola, skola och invånare på orten. 

– Nu hoppas alla i projektet att vi ska lyckas även internationellt. Det vore stort för oss, säger Daniel Ottosson.

KOM-projektet genomförs med stöd från EU:s program för landsbygdsutveckling.

Läs mer om KOM-projektet