Utbilda en av dina medarbetare till arbetsplatsambassadör

07 december 2018 | Nyheter

Nu har du som företagare i Blekinge möjlighet att kostnadsfritt utbilda en av dina medarbetare till arbetsplatsambassadör. 
Med utbildningen får din personal en fantastisk möjlighet till kompetensutveckling. Medarbetaren blir ett stöd till dig som chef och till kollegorna kring den psykosociala arbetsmiljön, i syfte att skapa en attraktivare och mer inkluderande arbetsplats.

Målet med utbildningen

 • Ge en anställd kompetensutveckling i syfte att vara ett bollplank till såväl chef som medarbetare när det gäller att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
 • Få igång diskussioner om attityder och värderingar och om hur man kan ta tillvara varandras olikheter, kulturer och erfarenheter.
 • Ge kunskap om hur man kan utveckla arbetsplatsens förmåga att upptäcka och förebygga tidiga tecken på ohälsa och få en mer välmående arbetsplats.
 • Ge utbildning och stöd i vad det innebär att introducera och ta emot nyanställda/praktikanter med tanke på att en god introduktion kan minska risken för problem och kostnader för samtliga parter.
 • Att ge ambassadören ökad möjlighet att utveckla arbetsplatsens mot ett öppnare och mer inkluderande arbetsliv.

Upplägg av utbildningen

Utbildningen till arbetsplatsambassadör är kostnadsfri. Den inleds med ett två-dagars internat som följs av fem halvdagar förlagda till kursdeltagarnas arbetsplatser. Detta ger de blivande ambassadörerna möjlighet att sprida kunskap och goodwill om sitt eget företag. Under utbildningen varvar vi föreläsningar med workshops, övningar och arbete, såväl individuellt som i grupp. Allt för att göra innehållet dynamiskt och givande.

Kursinnehåll – internat

 • Vad är syftet och vinsterna med att utbilda arbetsplatsambassadörer?
 • Vad kännetecknar en arbetsplatsambassadör?
 • Vad kännetecknar en välmående arbetsplats? Hur kan alla bli delaktiga i att skapa framtidens arbetsplats?
 • Vad vinner ditt företag på att ta ett socialt samhällsansvar?
 • Tillgänglighet; hur öppnar vi arbetslivet för fler människor?
 • Kroppsspråk, kommunikation och bemötande
 • Stress och hälsa; att hitta balansen mellan egna behov och omgivningens förväntningar

Kursinnehåll – fem halvdagar

 • Vilken betydelse har mina egna attityder, värderingar och mitt beteende i mötet med medmänniskor?
 • Klimatanalys; ambassadören tar temperaturen på sin arbetsgrupp och tillsammans identifierar vi styrkor och utvecklingsområden
 • Feedback - svåra samtal och konstruktiv kritik
 • Introduktion av nyanställda och praktikanter; praktisk vägledning till hur vi skapar en lyckad introduktion
 • Mångfald på arbetsplatsen; en väg till framgång, därefter diplomering.

Anmälan

Du gör din anmälan genom att ta kontakt med Stephan Anderzén som är Certifierad utbildare i konceptet arbetsplatsambassadör
med mångårig erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor.

Stephan Anderzén
stephan.anderzen@karlshamn.se
073-357 63 75