VA-Arbete Nedre Brogatan/Gråbergsgatan

16 oktober 2020 | Nyheter

Måndagen den 19 oktober inleds arbetet med att byta ut gamla VA- och elledningar till fastigheterna på Gråbensgatan i Olofström. Arbetet kommer att utföras av SBVT och OKAB och beräknas pågår fram till 31 mars 2021.

Arbetet kommer att medföra begränsad framkomlighet vid korsning Rydvägen/Nedre Brogatan mellan vecka 43 till 45.

Vägen kommer under perioder, 19 oktober 2020- 31 mars 2021, behöva stängas av helt, vid avstängning kommer trafiken att ledas om med orange pilar.

Boende på Gråbergsgatan kommer under byggtiden att ha begränsad framkomlighet till sina fastigheter. Ansvariga för arbetet håller kontakt med berörda fastighetsägare om vilken lösning som passar bäst i de enskilda fallen.

Vid frågor om arbetet kontakta:

SBVT: 010-211 97 44               
OKAB/OKTV:  0454-980 00

Karta där Nedre Brogatan och Gråbergsgatan är utmärkt och där VA- och elledningsarbetet kommer att utföras.