Vägprojekt Sunnanvägen i Jämshög

30 oktober 2017 | Huvudnyhet, Miljö & Boende

Inom kort startar vår entreprenör PEAB Asfalt igång arbetet med att bygga en ny trottoar utmed Sunnanvägen, se karta vilken sträckning. Man kommer också bygga om busshållplatser utmed vägen och arbetet beräknas pågå till och med december 2017. En ny hållplats av ”timglasmodell” ska byggas norr om Jämshögs järnhandel, några kortare vägavsnitt kommer att smalnas av till en bredd av 3,5 m och Sunnanvägen kommer även få ny asfaltsbeläggning.

Under ombyggnaden stängs vägen  av för genomfartstrafik, men det kommer att vara möjligt att passera in och ut ur området för boende, varutransporter, kollektivtrafik med mera. 

Projektet finansieras av Olofströms kommun med delfinansiering via statsbidrag från Trafikverket.


Har du några frågor, är du välkommen att kontakta
Ola Karlsson, Teknisk samordnare på 0454-930 15 eller ola.karlsson@olofstrom.se