Vårens program för barn och unga

05 februari 2020 | Huvudnyhet

Välkommen till en ny barnkulturvår!

I foldern som ges ut av kultur- och fritidsförvaltningen presenteras sagostunder, sportlovsteater, lördagsstunder för hela familjen och musik- och teaterföreställningar för förskolan. Arrangemangen vänder sig till barn från noll år och uppåt.

Ladda ner foldern här eller hämta den på biblioteket.

Program barn och unga