Vill din förening göra en insats för miljön? Hjälp oss städa Å-rummet i Jämshög

29 juli 2019

Olofströms kommun arbetar med att utveckla och förbättra miljön kring åarna i kommunen. Förra året gjordes en insats att städa åarna i centrala Olofström. I år är det Jämshögs tur och arbetet har föregåtts av medborgarforumet ”Utveckla Jämshög” där invånarna själva har fått vara med och ge synpunkter på hur offentliga miljöer kan utvecklas i Jämshög.

En del av synpunkterna som vi fick ta del av handlade om att det är skräpigt längs med ån och att det behövs mer städinsatser. Detta är något vi tyvärr får hålla med om och vi ser dessvärre också att nedskräpningen ökar. Vi har därför fört diskussioner om att anordna årliga städinsatser längs åarna där både själva å-fåran rensas ordentligt och terrängen runt omkring. Eftersom det kräver mycket människor gör vi härmed, precis som förra året, en intresseförfrågan till föreningar i kommunen att genomföra en sådan insats.

Uppdraget kan tilldelas en eller flera föreningar beroende på hur stort intresset är. Blir det flera så kan det bli uppdelning i olika städområden. Kommunen betalar en sammanlagd ersättning på 20 000 kr för insatsen, vilket fördelas mellan föreningarna som genomför uppdraget.

Följande krav ställer vi på föreningar som lämnar intresseanmälan:

  • Städningen ska vara genomförd senast 30 september 2019 
  • Städinsatsen ska genomföras både i ån och i terrängen 5 meter inåt land på bägge sidor (dock ej där villatomter går längs ån). Detta innebär bitvis snårig och svårtillgänglig terräng som också ska gås igenom. Likaså ska kundvagnar, cyklar, järnskrot m.m. i ån plockas upp.

Olofströms kommun tillhandahåller skräpplockare, sopsäckar och båt (om det behövs). Vi tillhandahåller också container där skräpet ska slängas som placeras på lämplig plats enligt överenskommelse. Bilar och släp som behövs för insatsen tillhandahåller föreningen. Även lämpliga arbetskläder, arbetshandskar och vadar/gummistövlar ska föreningen själva bistå med.

Det geografiska området framgår av kartan och sträcker sig från gång- och cykelbron vid Brocenter (strax öster om riksväg 15) till bron vid Ljungrydavägen. Även bäcken mellan Hantverkargatan och Ljungrydavägen ingår i städinsatsen. Detta blir en sammanlagd sträcka på ca 3 km.

Karta över området som ska städas.

Städningen är planerad till en period då det normalt är lågvatten. Skulle det bli höga vattennivåer kan städinsatsen komma att ställas in.
Er intresseanmälan önskar vi få in snarast möjligt, dock senast onsdag 27 augusti. 

Skicka er intresseanmälan till:

Teknisk samordnare offentlig mijlö
Daniel Ottosson
Tel: 0454-930 18