Adoption

Gifta par och i vissa fall ensamstående kvinnor har möjlighet att vända sig till socialkontoret med ansökan om medgivande att få ta emot ett barn från utlandet för adoption. Socialnämnden fattar beslut om medgivande på grundval av den hemutredning som görs på familjerättsenheten.


Hemutredningen innebär hembesök och samtal med dem som önskar adoptera. Utredningen syftar dels till att pröva lämpligheten och dels till att presentera familjen för det land som barnet kommer ifrån.

I Sverige finns också en rad auktoriserade adoptionsorganisationer som bistår med information om adoptioner och förmedlar kontakter med givarländer. Adoption av svenska spädbarn förekommer sällan. Socialkontoret i den kommun där barnet föds har ansvar för att ordna adoptionen på bästa sätt för barnet.

Adoption av exempelvis makes barn sker efter ansökan till tingsrätten. Tingsrätten uppdrar därefter åt socialkontoret att företa hemutredning.

Om du har frågor kring adoption av utländska barn är du välkommen att kontakta socialkontoret på telefon 0454- 932 10 

Senast uppdaterad: 19 juni 2018