Anhöriggrupp

För dig som anhörig finns möjlighet till anhöriggrupper där du ges möjlighet att träffa andra i liknande situation. Anhöriggrupper startas upp efter önskemål om gemensamt ämne. Det kan röra sig om sjukdomstillstånd, funktionsvariabler, beroendeproblematik, psykisk ohälsa etc. 

Sammansättningen av anhöriggruppen om ca 6 personer är den samma genom samtliga förbestämda antal träffar.

Finns intresse att delta i en anhöriggrupp så kontakta anhörigkonsulenten. 

Senast uppdaterad: 13 december 2018