Anhöriggrupp

För dig som anhörig finns möjlighet till anhöriggrupper där du ges möjlighet att träffa andra i liknande situation. Anhöriggrupper startas upp efter önskemål om gemensamt ämne. Det kan röra sig om sjukdomstillstånd, funktionsvariabler, beroendeproblematik, psykisk ohälsa etc. 

Sammansättningen av anhöriggruppen om ca 6 personer är den samma genom samtliga förbestämda antal träffar.

Finns intresse att delta i en anhöriggrupp så kontakta anhörigkonsulenten. 

Aktuellt 2019

Från och med måndag 29 april
Är du anhörig till en förälder som drabbats av en demenssjukdom?
Se inbjudan under dokument.

Från och med torsdag 16 maj
Är du anhörig till någon närstående med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)? Se inbjudan under dokument.

Senast uppdaterad: 09 april 2019