Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendeproblem. Du som anhörig kan vara familjemedlem, granne, vän eller arbetskamrat.

Stödet du får från anhörigkonsulenten är kostnadsfritt och du kan vara anonym. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och för inga journaler.

Du kan få ett direkt stöd genom insatser som anordnas av anhörigkonsulenten men det finns även möjlighet att ansöka om insatser som ett indirekt stöd från kommunens handläggare.

Stöd som anhörigkonsulenten kan erbjuda

 • Råd och information
 • Enskilda samtal
 • Anhöriggrupp
 • Träffpunkt
 • Aktiviteter

Råd och information

Kommunens anhörigkonsulent kan vägleda dig i kontakten med kommunen, landstinget och andra myndigheter. Du kan även få tips om vilka föreningar och frivilligorganisationer som finns. 

Enskilda samtal

Om du behöver prata med någon så finns det möjlighet att boka tid för enskilt samtal hos anhörigkonsulenten, antingen på kontoret eller i hemmet.

Anhöriggrupp

För dig som anhörig finns möjlighet till anhöriggruppsträffar där du kan träffa andra i liknande situation. Anhöriggrupper startas upp efter önskemål om gemensamt ämne. Det kan röra sig om sjukdomstillstånd, beroendeproblematik, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning med mera.

För mer information eller anmälan kontakta anhörigkonsulenten.

”När jag inte längre är med”

Med start 2019–09-18. I samarbete med Sölvesborgs anhörigkonsulent startas denna anhöriggrupp. Syftet är att uppmärksamma omsorgsansvaret och att synliggöra livssituationen för vuxna personer med funktionsnedsättning med tanke på delaktighet, självbestämmande och inflytande och där anhörigas förberedelser och funderingar inför framtiden diskuteras. 6 stycken träffar planeras varannan onsdag mellan klockan 15.00–16.30. Kaffe och tilltugg till självkostnadspris.

Kontakta anhörigkonsulent för ytterligare information. 

Träffpunkt

Träffpunkten vänder sig till dig som stöttar, hjälper eller vårdar någon oavsett ålder eller anledning. Där får du möjlighet till gemenskap, avkoppling och samtal med andra i liknande situation.

Aktiviteter

Kommunen anordnar regelbundet aktiviteter som vänder sig till dig som anhörig. Några exempel på aktiviteter är föreläsningar, spa och meditation. För mer information eller anmälan kontakta vår anhörigkonsulent.

Relaxdag

2019-12-10. Relaxdag på Tallbacken klockan 12.00–16.00

 • Medicinsk yoga och andning 
 • Delning av upplevelse
 • Rejäl eftermiddagsfika kl:13
 • Fot-SPA
 • Hand massage
 • Självreflektion – Hur går jag vidare, vad är mitt första steg?

Eftermiddagen spenderas på Tallbacken, Västra Storgatan 18 Hus G, tillsammans med hälsoinspiratör Marie Folkesson Madisson som vägleder oss i en härlig egentidseftermiddag för kropp och själ.

Föranmälan görs till anhörigkonsulenten. Självkostnadspris: 250 kr/person inklusive aktiviteter och eftermiddagsfika.

Tematräffar

En torsdag i månaden mellan klockan 14.00–16.00, i Vuxenskolans lokal.

2019-09-12. Sjuksköterska Ann Jimson, neurologmottagningen Blekinge sjukhuset Karlshamn, håller föredrag om olika neurologiska sjukdomar samt sitt arbete som kontaktsjuksköterska. 

2019-10-10. Inställt av föredragshållaren.

2019-11-07. Kostchef i Olofströms kommun Joakim Nilsson är inbjuden.

2019-12-05. IT-samordnare i Olofströms kommun, Helen Isaksson är inbjuden.  Informationsteknik, IT, är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. Helen demonstrerar ”smarta” lösningar som kan vara användbara som stöd i hemmen.

Anmälan till Tematräffarna sker till anhörigkonsulenten. Kaffe och tilltugg till självkostnadspris.

Stöd som kommunen kan erbjuda

Genom kommunens handläggare kan man ansöka om bistånd om olika typer av insatser för att avlasta dig som anhörig och/eller vårdnadshavare (som är i behov av egen tid) som till exempel:

 • Korttidsverksamhet 
 • Avlösning i hemmet
 • Växelvård
 • Trygghetslarm
 • Matdistribution
 • Städ
 • Personlig omvårdnad
 • Särskilt boende

Insatser äldreomsorg för dig som anhörig

Insatser funktionsstöd för dig som anhörig

Senast uppdaterad: 14 november 2019