Anhörigstöd

Anhörigstöd

Behöver någon i din närhet stöd för att klara sin vardag?

Anhöriga som hjälper, stödjer och/eller vårdar en närstående utgör en stor grupp i samhället som gör en betydelsefull insats.

Vid livsförändringar där stöd till din närstående efterfrågas behöver även Du, som är anhörig, få kraft och energi för att kunna finnas tillhands. Det är till Dig som kommunens anhörigstöd vänder sig för att Du ska orka.

Du som anhörig kan vara en familjemedlem, granne, vän eller arbetskamrat. Det är relationen mellan människor som definiera anhörigskap. Du är välkommen att ta kontakt för att få mer information om anhörigstöd och vad vi kan erbjuda dig.

 

Anhörigkonsulent

Kommunens anhörigkonsulent kan vägleda dig i kontakten med kommunen, landstinget och andra myndigheter.

Du kan få tips om föreningar och frivilligorganisationer som finns.

Anhörigstödet kan innefatta enskilt samtal men också erbjudande om att kunna delta i anhöriggrupper, föreläsningar och Må-bra aktiviteter. I mötet med andra anhöriga i liknande situation får du gemenskap och möjlighet till utbyte av erfarenheter och kunskap.

 

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt. Du kan vara anonym och stödet du får av anhörigkonsulenten är kostnadsfritt. Inga journaler förs.

 

Senast uppdaterad: 13 december 2018