Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd vänder sig till dig som anhörig som stödjer, hjälper och vårdar en närstående.  

Du som anhörig kan vara en familjemedlem, granne, vän eller arbetskamrat. 

Anhörigkonsulent 

Av anhörigkonsulenten erbjuds Du enskilt samtal men även stöd och vägledning i kontakter med andra aktörer och myndigheter samt tips om olika må-bra aktiviteter.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt. Du kan välja att vara anonym, inga journalanteckningar förs och tjänsten är kostnadsfri.

Avlösarservice

Du som vårdar en person i hemmet har möjlighet till avlösning. Personal från hemtjänsten kommer då hem till bostaden och du som vårdar får möjlighet att göra något för din egen del.  Inga andra insatser än tillsyn/omvårdnad av personen görs.

Insatsen är avgiftsbelagd för tid överstigande 18 timmar per månad. Maxtaxan beaktas.

Växelvård

Avlastning för närstående som har anhörig som är i behov av stora omvårdnadsinsatser och tillsyn. Växelvårdplatser finns på Ekdungen i Jämshög.

Behovet kan vara tillfälligt eller återkommande.

Anhörig till person med beroendeproblematik

Individ- och familjeomsorgen ska tillhandahålla stöd för anhöriga till personer med missbruks- eller drogproblem. Som anhörig är du välkommen att kontakta oss för att få t ex samtalsstöd

Genom att betrakta den anhörige som en resurs istället för en belastning finns större och bättre möjligheter till att hjälpa den beroende.

Senast uppdaterad: 09 november 2018