Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som stöttar någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla anhörigstöd i framtiden. På deras webbplats kan du prenumerera på deras nyheter.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Avlösarservice

Du som vårdar en person i hemmet har möjlighet till avlösning. Personal från hemtjänsten kommer då hem till bostaden och du som vårdar får möjlighet att göra något för din egen del.  Inga andra insatser än tillsyn/omvårdnad av personen görs.

Insatsen är avgiftsbelagd för tid överstigande 18 timmar per månad. Maxtaxan beaktas.

Växelvård

Avlastning för närstående som har anhörig som är i behov av stora omvårdnadsinsatser och tillsyn. Växelvårdplatser finns på Ekdungen i Jämshög

Behovet kan vara tillfälligt eller återkommande.

Anhörig till person med beroendeproblematik

Individ- och familjeomsorgen ska tillhandahålla stöd för anhöriga till personer med missbruks- eller drogproblem. Som anhörig är du välkommen att kontakta oss för att få t ex samtalsstöd

Genom att betrakta den anhörige som en resurs istället för en belastning finns större och bättre möjligheter till att hjälpa den beroende.      

Senast uppdaterad: 28 maj 2018