Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendeproblem. Du som anhörig kan vara familjemedlem, granne, vän eller arbetskamrat.

Stödet du får från anhörigkonsulenten är kostnadsfritt och du kan vara anonym. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och för inga journaler.

Du kan få ett direkt stöd genom insatser som anordnas av anhörigkonsulenten men det finns även möjlighet att ansöka om insatser som ett indirekt stöd från kommunens handläggare.

Stöd som anhörigkonsulenten kan erbjuda

 • Råd och information
 • Enskilda samtal
 • Anhöriggrupp
 • Träffpunkt
 • Aktiviteter

Råd och information

Kommunens anhörigkonsulent kan vägleda dig i kontakten med kommunen, landstinget och andra myndigheter. Du kan även få tips om vilka föreningar och frivilligorganisationer som finns. 

Enskilda samtal

Om du behöver prata med någon så finns det möjlighet att boka tid för enskilt samtal hos anhörigkonsulenten, antingen på kontoret eller i hemmet.

Anhöriggrupp

För dig som anhörig finns möjlighet till anhöriggruppsträffar där du kan träffa andra i liknande situation. Anhöriggrupper startas upp efter önskemål om gemensamt ämne. Det kan röra sig om sjukdomstillstånd, beroendeproblematik, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning med mera.

För mer information eller anmälan kontakta anhörigkonsulenten.

Anhöriggrupp riktad till vuxna barn till demensdrabbad förälder med start 27/1

Syftar till att få information om demenssjukdomar och få träffa andra anhöriga i liknande situation. Vi träffas under 3 tillfällen varannan måndag. Vid intresse kontakta anhörigkonsulenten för anmälan.

Mötesplats

Vänder sig till dig som stöttar, hjälper eller vårdar någon oavsett ålder eller anledning. Där får du möjlighet till gemenskap, avkoppling och samtal med andra i liknande situation.

Mötesplats Jämshög 

Inställt tillsvidare.

Mötesplats ”Vardagshjältar”

Första torsdagen i månaden med start 6/2 till och med 7/5 klockan 17.00–18.30 på Navigatorcentrum i Olofström. Vänder sig till stöttande anhöriga där närstående har en neuoropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. En stunds gemenskap under enkla former över en fika. Fika till självkostnadspris 20 kr.

Aktiviteter

Kommunen anordnar regelbundet aktiviteter som vänder sig till dig som anhörig. Några exempel på aktiviteter är föreläsningar, spa och meditation. För mer information eller anmälan kontakta vår anhörigkonsulent.

Tematräffar i Vuxenskolans lokaler

Torsdagen den 20/2 klockan 14–16, Diabetessjuksköterskorna från Karlshamns lasarett ger svar på frågor runt sjukdomen diabetes, behandlingar och levnadsvillkor.

Torsdagen den 12/3 klockan 16.30-18.30, Dietist från Regionens psykiatri informerar om kostens betydelse vid NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning).

Anmälan till Tematräffarna sker till anhörigkonsulenten. Kaffe och tilltugg till självkostnadspris.

Stöd som kommunen kan erbjuda

Genom kommunens handläggare kan man ansöka om bistånd om olika typer av insatser för att avlasta dig som anhörig och/eller vårdnadshavare (som är i behov av egen tid) som till exempel:

 • Korttidsverksamhet 
 • Avlösning i hemmet
 • Växelvård
 • Trygghetslarm
 • Matdistribution
 • Städ
 • Personlig omvårdnad
 • Särskilt boende

Insatser äldreomsorg för dig som anhörig

Insatser funktionsstöd för dig som anhörig

Senast uppdaterad: 12 mars 2020