Anmälan

Om du planerar att bygga något, ta alltid i förväg reda på vad som gäller. Ofta ska en anmälan lämnas in, för att säkerställa att de tekniska egenskaperna följer gällande krav. Anmälan och rivningsanmälan görs till byggnadsnämnden adress, Byggnadsnämnden i Olofströms kommun, Box 302, 293 24 Olofström, senast tre veckor innan arbetena påbörjas. 

Anmälan görs på en särskild blankett. Till anmälan fogas även teknisk beskrivning och anmälan om kontrollansvarig. 

Blanketter tillhandahålls av: 

Byggkontorets kansli (tel 0454-93 132) som även lämnar upplysningar.

Du kan också skriva ut önskad blankett från blankettarkivet.

Senast uppdaterad: 05 december 2017