Arbete och Näringsliv

Olofströms kommun arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och locka fler företag till kommunen. Vi är en expansiv kommun med en industriell miljö för produktion och teknikutveckling. Olofströms Näringsliv AB är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att utveckla och stärka näringslivet i Olofström.