Arrenden

Arrenden/markupplåtelser 

Olofströms kommun äger ett antal fastigheter, företrädesvis skogsfastigheter i anslutning till tätorterna. En stor del av detta markinnehav är avsatt till naturreservatet Halen för att främja det rörliga friluftslivet. I övrigt äger kommunen marken för att säkra tätortsutvecklingen samt ge de boende tillgång till tätortsnära skogar och goda strövområden. 

För att få avkastning på investeringarna i mark sker förvaltningen för bästa ekonomiska utbyte inom ramen för ovanstående syften och för en god miljö åt kommuninnevånarna. Detta innebär att de markområden som inte utgör skogsmark dvs ängsmark och åkermark utarrenderas i största möjliga utsträckning förutsatt att syftet med markinnehavet inte påverkas.
Upplåtelse av mark kan ske för längre eller kortare tid men alltid med hänsyn till att, om behov föreligger för tätortsutvecklingen, detta har företräde. 

Senast uppdaterad: 05 december 2017