Avslutade EU-projekt

National Identity and Tolerance in Olofström and Krakow (NITOK)

Projektägare: Nordenbergsskolan, Olofströms kommun
Projektpartner: VI Liceum Ogolnoksztalcace im. Adama Mickiewicza Krakow
Program: Youth mobility, Erasmus+
Projektperiod: 2015-09-01 – 2017-08-31

Projektbeskrivning: Projektet innebar att ungdomar från Olofström och Krakow via internationella utbyten, speglade sina egna identiteter som ungdomar i Sverige och i Polen i förhållande till sina identiteter som EU-medborgare. På detta sätt kan man utöka förståelsen och toleransen för varandras olika bakgrund. Projektet baserades på ett studiebesök/utbyte per skola per år. Från Nordenbergsskolan deltog 20 ungdomar från åk 2 samt 5 personal (främst lärare i engelska). Utbytet skedde med en gymnasieskola i Krakow, Polen under en vecka i 2015. Kontaktlänkar mellan elever i Krakow och Olofström skapades via sociala medier så att kontakterna kunde upprätthållas och utvecklas mellan utbytena.

Totalbudget: 60 800 EUR
EU-stöd: 60 800 EUR

Kontaktperson:
Natalia Petersson, projektledare

Art & Technology Olofström 2014

Projektägare: Kommunledningsförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Leader Blekinge
Projektperiod: 2014-01-01 – 2014-12-31

Projektbeskrivning: Det övergripande syftet med projektet var att utveckla nya projektidéer och öppna nya marknader för tillverkningsföretag i Olofström/Blekinge. Projektet innebar en ny form av internationella samarbeten mellan teknikföretag och konstnärer/innovatörer/forskare. Projektet etablerade ett ”Artist-in-residence” i Nebbeboda skola och genomförde internationellt workshop i diabas. Projektet sammanfattades i en broschyr/pdf.

Totalbudget: 2 990 000 SEK
EU-stöd: 1 463 000 SEK
Region Blekinge: 627 000 SEK
Ideellt arbete: 900 000 SEK

Kontaktperson:
Bodil Nilsson, EU-samordnare

Medvind på landsbygden

Projektägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen/Kommunledningsförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Leader Blekinge
Projektperiod: 2008-10-01 – 2014-10-31 (efter förlängning)

Projektbeskrivning: Huvudsyftet var att utveckla en levande landsbygd i Olofströms kommun. Projektet arbetade fram en ny process för att skapa högre livskvalitet, främja sysselsättning samt ett hållbart utnyttjande av landsbygdens resurser. Arbetsmetoden innebar att lokala föreningar och företagare på varje ort inviteras att tillsammans med projektledningen arbeta fram en utvecklingsplan för den egna orten. Projektet genomförde planeringsinsatser för vindkraft, en pilotstudie om strandnära boende samt aktiviteter som initierades av lokala utvecklingsgrupper och Kommunbygderådet i Olofström. Studiebesök genomfördes både regionalt och till norra Polen. Projektet sammanfattades i en broschyr/pdf.

Totalbudget: 3 650 000 SEK
EU-stöd: 1 785 000 SEK
Olofströms kommun medfinansierade med 140 000 SEK i kontanta medel samt eget arbete värderat till 625 000 SEK.
Ideellt arbete: 1 100 000 SEK.

Kontaktperson:
Bodil Nilsson, EU-samordnare

Entreprenörskap i Olofström

Projektägare: Kommunledningsförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Projektperiod: 2011-03-01 – 2014-08-31 (efter förlängning)

Projektbeskrivning: Det övergripande syftet med projektet var att bidra till fler nya företag och ökad sysselsättning i regionen genom att stärka entreprenörskapet i Olofström. Projektets målgrupp var de entreprenörer/idébärare som i första hand finns i den teknik- och produktionstekniska miljön i Olofström. Projektet var en del av satsningen Jobb till 1000.

Totalbudget: 12 300 000 SEK
EU-stöd: 6 150 000 SEK
Region Blekinge medfinansierade med: 3 075 000 SEK
Olofströms kommun medfinansierade med: 3 075 000 SEK

Kontaktpersoner:
Iréne Robertsson, kommunchef
Karin Andersson, informatör

Start 11

Projektägare: Kommunledningsförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Europeiska Socialfonden (ESF)
Projektperiod: 2012-01-01 – 2014-03-31

Projektbeskrivning: Det övergripande syftet var att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen genom kompetensutveckling hos företag inom fordons- och tillverkningsindustrin. En långsiktig kompetensutvecklingsstrategi implementerades hos samtliga deltagande aktörer. Projektets målgrupp var medarbetare, ca 3 200 personer, i 13 företag.
Projektet var en del av satsningen Jobb till 1000.

Totalbudget: 20 400 000 SEK
EU-stöd: 13 500 000 SEK
Deltagande företag medfinansierade projektet.

Kontaktperson:
Ingela Håkansson, projektledare

Kompetensare 2.0

Projektägare: Region Skåne
Projektdeltagare: Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Europeiska Socialfonden, ESF
Projektperiod: 2012-03-01 – 2014-06-30

Projektbeskrivning: Projektet vände sig till ungdomar mellan 16-29 år och som var motiverade till att börja arbeta. Efter ansökan väntade en antagningsprocess med intervjuer och bedömningar. Programmet startade med sex veckors teori med praktiska övningar i ämnen som bestämts i nära samarbete med näringslivet. Därefter följde sex veckors praktik med möjlighet till förlängning i ytterligare sex veckor. Det övergripande syftet var att 60 % av deltagarna efter programmet skulle få jobb, starta eget eller gå vidare till studier. 

Projektet drevs av Region Skåne. Olofströms kommun ingick i samma utbildningsgrupp som Bromölla kommun och Karlshamns kommun. Andra kommuner som ingick i projektet var Hässleholm, Karlskrona, Kristianstad, Simrishamn, Tomelilla, Ronneby och Östra Göinge.

Totalbudget: 51 000 000 SEK
EU-stöd: 22 180 000 SEK
Olofström medfinansierar med 1 400 000 SEK inkl. egen tid.

Kontaktperson:
Cecilia Leanderson

Internationalisation of Local Authorities – InterLoc

Projektägare: Sölvesborgs kommun
Projektdeltagare: Kommunledningsförvaltningen/Socialförvaltningen, Olofströms kommun
Program: Södra Östersjöprogrammet
Projektperiod: 2011-07-01 – 2014-06-30 (efter förlängning)

Projektbeskrivning: Det övergripande syftet var att inkludera den internationella dimensionen i kommunens verksamheter. Äldreomsorgen i Olofström utvecklade inom ramen för projektet ett samarbete med Äldreomsorgen i Guldborgsund. Projektet drevs av Sölvesborgs kommun och förutom Olofströms kommun deltog Karlshamns kommun, två kommuner från Danmark (Guldborgsund och Slagelse) samt två kommuner från norra Polen (Kwidzyn och Tczew). Detta var det första stora EU-projekt där både Olofström och vår polska vänort Kwidzyn deltog. Associerade partners: Region Blekinge, Region Zealand samt Office of the Marshal of the Pomorskie Voivodeship.

Totalbudget: 527 044 EUR
Olofström medfinansierade med 25 528 EUR i form av eget arbete.

Kontaktperson:
Bodil Nilsson, EU-samordnare
www.interloc.eu

Cross-border Entrepreneurs Blekinge/Warmia-Mazury

Projektägare: Leader Blekinge
Projektdeltagare: Olofströms Näringsliv AB
Program: Leader Blekinge, Transnationellt samarbetsprojekt (TNC)
Projektperiod: 2011-05-01 – 2013-09-30

Projektbeskrivning: Det övergripande syftet var företagsutveckling mot export och utökade affärsrelationer mellan Sverige och Polen. Projektet arbetade också med kunskapsutbyte och inspiration av landsbygdsutveckling i Blekinge och Warmia-Masurien. I Blekinge medverkade 29 landsbygdsföretag i projektet. Utbytet med Polen genomfördes genom deltagande på marknader, studiebesök eller som testpilot i de tre Leader-områdena. Från Olofström deltog 10 företag, de flesta verksamma inom vildmarksturism.

Cross-border Entrepreneurs utsågs till årets Leader-projekt av Leader Blekinge 2013. Därefter tävlade och vann projektet pris som bästa nordisk-baltiska Leader-projekt i kategorin lokal utveckling.  

Totalbudget: 1 889 800 SEK
EU-stöd: 850 000 SEK
Olofströms kommun medfinansierade med 100 000 SEK i kontanta medel samt med eget arbete (50 000 SEK). Deltagande företag medfinansierade med eget arbete.

Kontaktperson:
Iwona Slojka, projektledare

Senast uppdaterad: 03 april 2018