Barnomsorgstaxa

Avgifter för förskola och fritidshem 

Från och med den 1 januari 2019 gäller avgiftsnivåerna nedan, för maxtaxan i förskola och fritidshem.
Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 47 490 kr per månad 2019.

Förskola/pedagogisk omsorg 2019

Barn nr Avgiftstak dock högst
1 3 % 1 425 kr
2 2 % 950 kr
3 1 % 475 kr

 

OBS! Från och med 2019-01-01 upphör avgiftsreduceringen 5% inom förskolan.
Avgiftsreduktion inom förskolan från och med 2016-04-01 till och med 2018-12-31

Fritidshem/pedagogisk omsorg 2019

Barn nr  Avgiftstak dock högst
1 2 % 950 kr
2 1 % 475 kr
3 1 % 475 kr

Det yngsta barnet räknas som barn nr 1

Senast uppdaterad: 20 december 2018