Barnomsorgstaxa

Avgifter för förskola och fritidshem 

Från och med den 1 januari 2020 gäller avgiftsnivåerna nedan, för maxtaxan i förskola och fritidshem.
Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är för nuvarande 49 280 kr per månad.

Förskola/pedagogisk omsorg 2019

Barn nr Avgiftstak dock högst
1 3 % 1 478 kr
2 2 % 986 kr
3 1 % 493 kr

 

 

Fritidshem/pedagogisk omsorg 2019

Barn nr  Avgiftstak dock högst
1 2 % 986 kr
2 1 % 493 kr
3 1 % 493 kr

Det yngsta barnet räknas som barn nr 1

Senast uppdaterad: 20 december 2019