Protokoll

På denna sida hittar du bygg- och trafiknämndens protokoll.

Protokoll från bygg- och trafiknämnden 2018 Datum
Protokoll 2018-11-18
Delegationsärende till protokoll 2018-11-18 2018-11-18
Delegationsbeslut § 75 2018-10-29
Protokoll 2018-10-17
Delegationsärende till protokoll 2018-09-19 2018-09-19
Protokoll 2018-09-19
Delegationsbeslut § 56–57 2018-08-20
Delegationsbeslut § 54–55 2018-07-02
Delegationsärende till protokoll 2018-06-13 2018-06-13
Protokoll 2018-06-13
Delegationsärende till protokoll 2018-05-16 2018-05-16
Protokoll 2018-05-16
Delegationsärende till protokoll 2018-04-11 2018-04-11
Protokoll 2018-04-11
Protokoll 2018-03-07
Protokoll 2018-02-07
Delegationsbeslut 2018-01-05

 

Protokoll från bygg- och trafiknämnden 2017 Datum
Protokoll 2017-12-13
Delegationsbeslut 2017-11-13
Protokoll 2017-10-18
Protokoll 2017-09-20
Protokoll 2017-08-23
Protokoll 2017-06-14
Protokoll 2017-05-10
Protokoll 2017-04-05
Delegationsbeslut 2017-04-04
Protokoll 2017-03-08
Delegationsbeslut 2017-02-06
Delegationsbeslut 2017-01-25
Protokoll 2017-01-11

Senast uppdaterad: 20 november 2018