Boende

Boende för funktionshindrade

Funktionshindrade som vill ha eget boende kan erbjudas en bostad med särskild service. I Olofströms kommun finns boendeenheter av olika karaktär.
 
Gemensamt för samtliga boende är att omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella insatser ingår. Dessutom är samtliga bostäder anpassade efter de boendes förutsättningar och behov. 

Senast uppdaterad: 20 april 2018