Boende med särskild service

Du som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp, stöd och service för att klara din vardag kan ansöka om boende med särskild service.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till SOL-handläggare på ansökningsblankett eller på mottagningstelefon, se kontaktuppgifter nedan.

Senast uppdaterad: 08 juni 2018