Brännaregårdsskolan

Skolan ”överst i byn” ligger i en fantastisk miljö inbäddad i bokskogen. Närheten till naturen stimulerar och vi använder den i form av bland annat rörelser, promenader och undervisning i utemiljö. På Brännaregårdsskolan finns årkurs F-6 och det går cirka 380 elever på skolan. I anslutning till skolan finns fem fritidsavdelningar.

Infomentor

Vi använder Infomentor för att dokumentera elevernas skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner. I systemet kan du registrera frånvaro, samt ta del av planering och dokumentation som till exempel schema.

Har du problem med inloggning till Infomentor så vänd dig till skolassistent Maria Björkhem på mejl maria.bjorkhem@olofstrom.se eller telefon 0454-935 67.

Frånvaroanmälan

Frånvarorapportering ska i första hand göras via Infomentor senast klockan 8.00 den dag det gäller.

Det går även bra via teamtelefonerna mellan klockan 7.30–8.00.

Rastverksamhet

Personalen använder rosa västar för att synas när vi är ute med eleverna på rasterna.

Elevhälsoteamet

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagog, skolsköterska samt kurator. Elevhälsoarbetet är en viktig del av skolans arbete och vi träffas en gång i veckan för att diskutera och följa upp aktuella elevvårdsärenden. Alla som arbetar på skolan har del i ett väl fungerande elevhälsoarbete. Målsättningen är att alla barn ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individ. 

Protokoll

Samrådsprotokoll 2017 och 2018 Datum
Protokoll 2018-10-25
Protokoll 2018-05-08
Protokoll  2017-03-21
Protokoll 2017-05-10
Protokoll 2017-10-02

Senast uppdaterad: 11 januari 2019