Bygg- och trafiknämnden

Bygg- och trafiknämnden

På denna sida finns det bland annat uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i Byggnadsnämnden.

Bygg- och trafiknämndens sammanträden 2018

Onsdagar kl. 14.00
10 januari (Inställt), 7 februari, 7 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 22 augusti (inställt), 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december.

 

Ordinarie ledamöter 2015-2018:  
 Pirjo Veteli, ordförande S  
 Anders Johansson, 1:e vice ordförande S  
 Mats Sigfridsson, 2:e vice ordförande C  
   
 Ledamöter:   
 Hans Åkesson S  
 Dan Orvegren S  
 Louise Winberg S  
 Thommy Svensson KD  
 Katarina Krupa  M  
 Rod Mundenius SD  
   
 Ersättare:  
 Marianne Lundström S  
 Ingolf Johnsson S  
 Karin Björnsson S  
 Rudolf Gerneroth S  
 Timmy Sulasalmi  V   
 Per Enberg  C   
 Marianne Eriksson  M  
 Tommy Holmgren SD  
 Björn Söderdahl  L  
Timmy Sulasalmi V  

Senast uppdaterad: 20 augusti 2018