Bygg- och trafiknämnden

Bygg- och trafiknämnden

Bygg- och trafiknämnden (BN) består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Ordförande för nämnden är Pirjo Veteli (S).

Bygg- och trafiknämnden verkar för att en god byggnadskultur, stads- och landskapsmiljö, samt trafikmiljö skapas och upprätthålls i Olofströms kommun. Nämnden hanterar uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, samt trafikuppgifter som avses i 1 § Lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Sammanträdestider för bygg- och trafiknämnden går att läsa i sammanträdesplanen.  

 

Ledamöter Ersättare
Pirjo Veteli, ordförande (S) Marianne Lundström (S)
Thommy Svensson, 1:e vice ordförande (KD) Kent Kullman (S)
Mats Sigfridsson, 2:e vice ordförande (C) Ingolf Johnsson (S)
Dan Orvegren (S) Rudolf Germeroth (S)
Louise Winberg (S) Karl Jonsson (V)
Anders Johansson (S) Per Engberg (C)
Bekim Tabaku (M) Marianne Eriksson (M)
Tommy Holmgren (SD) Peter Holmström (SD)
Daniel Pionk (SD) Willy Salomonsson (SD)

Senast uppdaterad: 24 januari 2020