Bygglovstaxa

Avgifter för bygglov, bygganmälan, kartor och strandskyddsdispensen med mera. 

Gäller från: 2011-07-01 
Antagen: KF § 47/2011 
Dnr: 11/KS 159-206

Senast uppdaterad: 03 januari 2018