Bygglovstaxa

Avgifter för bygglov, bygganmälan, kartor och strandskyddsdispensen med mera. 

Gäller från: 2018-01-01 
Antagen: KF § 63/2017 
Dnr: KS 2017/1187

Senast uppdaterad: 03 januari 2019