Centrumutveckling

Olofströms centrum har utvecklats positivt de senaste åren med bland annat ett förnyat torg, Storlekplats, nya butiker med inbjudande fasader längs Storgatan och mycket annat.

Utveckling av centrum, torg och åarna

Olofströms kommun, i samarbete med flera andra aktörer, driver ett projekt där vi tittar närmare på hur centrum kan utvecklas. Stort fokus kommer att läggas på hur vi kan utveckla miljön runt åarna så att dessa kan bli mer attraktivare för promenader och mötesplatser. Vi kommer också arbeta med att utveckla torget och skapa förutsättningar för att genomföra fler aktiviteter i centrum.      

Tappers smakträdgård

Under medborgarforumet för projektet centrumutveckling framfördes önskemål om att se över miljön runt utegymmet vid Storlekplatsen. Det kom även in önskemål om att skapa en fruktträdgård i centrum där möjlighet för att smaka frukten skulle finnas. Vi har därför kombinera dessa önskemål och skapat ”Tappers smakträdgård”, en lekfull och pedagogisk smakträdgård mitt i centrum vid utegymmet. 

Citybryggan

Ett annat önskemål som lämnades in av medborgarna var att det borde finnas en brygga intill ån i centrum som gör att man kommer nära vattnet. Bryggan skulle vara tillräckligt stor för att kunna rymma olika aktiviteter och vara tillgänglig för alla människor. Högavångsskolans önskemål var även att det skulle finnas möjlighet att bedriva undervisning och kunna använda bryggan för att utforska livet i ån med håvar. 

Alla önskemål har förenats på nya Citybryggan som ligger intill Storlekplatsen. Platsens trevliga läge mot Aniaraparken gör att man får en vacker utblick och tillgång till kvällssol. På bryggan finns gott om sittplatser varav några med bord för att kunna äta egen matsäck. Det finns också solstolar för den som vill passa på att förbättra solbrännan.

Senast uppdaterad: 15 november 2018