Centrumutveckling

Olofströms centrum har utvecklats positivt de senaste åren med bland annat ett förnyat torg, Storlekplats, nya butiker med inbjudande fasader längs Storgatan och mycket annat.

Utveckla centrum, torg och åarna tillsammans med oss

Olofströms kommun, i samarbete med flera andra aktörer, driver ett projekt där vi tittar närmare på hur centrum kan utvecklas. Stort fokus kommer att läggas på hur vi kan utveckla miljön runt åarna så att dessa kan bli mer attraktivare för promenader och mötesplatser. Vi kommer också arbeta med att utveckla torget och skapa förutsättningar för att genomföra fler aktiviteter i centrum.      

Tappers smakträdgård

Under medborgarforumet för projektet centrumutveckling framfördes önskemål om att se över miljön runt utegymmet vid Storlekplatsen. Önskan var att det skulle bli mer ombonat. Det kom även in önskemål om att skapa en fruktträdgård i centrum där möjlighet för att smaka frukten skulle finnas.

Vi har därför bestämt att kombinera dessa önskemål och skapa ”Tappers smakträdgård”, en lekfull och pedagogisk smakträdgård mitt i centrum vid utegymmet. Trädgården kommer att invigas under Skördedagen den 30 september. 

Vad vill du kunna smaka i Tappers trädgård?

Har du fler förslag för trädgården?

 

Senast uppdaterad: 05 december 2017