Information om coronavirus

Information om coronavirus

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smitta till högsta informerar Olofströms kommun följande:

Olofströms kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Blekinges rekommendationer.

Information från ansvariga myndigheter

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.
Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats
Krisinformation.selänk till annan webbplats
Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
MSB.se, Myndigheten för samhällsskydd och bereskap

Andra språk/other languages

Uppdaterad senast: 2020-04-21

Public Health Agency of Sweden's website with information about covid-19 in other languages

Information about covid-19 in five languages with pictures.
(Following languages; svenska, english, finnish, somali and arabic)

Nyheter om covid-19 på flera språk, Sveriges Radios webbplats

Teckenspråkstolkad information, krisinformation.se

Rädda barnen - Advice about corona for parents
(How to talk to children about corona in diffrent languages)

För dig som vill testa dig för Covid-19

Uppdaterad senast: 2020-07-03

Du som invånare i Olofströms kommun och är över 18 år kan numera kostnadsfritt testa dig för covid-19. Det gäller för alla som har symtom, även milda symtom.

Region Blekinge ansvarar för provtagning. Provtagningen visar om du har covid-19 just nu och du genomför provtagningen själv.

I Olofström finns provtagningsplatsen på Idrottsvägen 31 på parkeringsplatsen vid Dannfältshallen.

Läs mer om provtagning och beställ ditt egenprov på 1177 Vårdguiden

Skydda dig och andra från smittspridning

Uppdaterad senast: 2020-03-12

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta:

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Mer om hur kan skydda dig och andra finns att läsa på Skydda dig och andra från smittspridning, Folkhälsomyndigheten.

Här är några generella tips från 1177.se på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Stöd vid kris

Uppdaterad senast: 2020-05-12

Psykisk hälsa och covid-19

uppdragpsykiskhalsa.se finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Där finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-viruset
Ring, 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS i samarbete med krisinformation.se
BRIS - Att prata med barn om corona-viruset
Rädda barnen - Advice about corona for parents

Vad kommunicerar vi?

Uppdaterad senast: 2020-04-28

Vid bekräftade fall inom Olofströms kommun omfattas all information om smittade eller sjuka av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna sig trygga i att personalen i kommunala verksamheter alltid följer de sekretessregler som finns.

Lämna klagomål på trängsel hos verksamheter som serverar mat och dryck

Uppdaterad senast: 2020-07-21

Om du upplever trängsel hos verksamheter som serverar mat och dryck kan du anmäla det till Miljöförbundet Blekinge Väst som har tillsynsansvar enligt den nya lagen från 1 juli.

Klagomål på trängsel, Miljöförbundet Blekinge Väst

Senast uppdaterad: 21 juli 2020