Deklaration

Olofströms kommun kommun tar inte emot några deklarationer för vidarebefordran till Skatteverket. Du som deklarerar på pappersblanketten ska endast skicka in det ena exemplaret till Skatteverket. Kom ihåg att skriva under deklarationen och frankera kuvertet innan du postar det.

Skicka eller lämna in deklaration till:
Skatteverket
Box 528 
371 23 Karlskrona 

Senast uppdaterad: 27 juni 2016