Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskans arbete består av att ge råd och stöd till demenssjuka och deras närstående samt att ge handledning till kommunens personal. 
Hit kan du också vända dig för att få hjälp med utredning vid minnesproblem. 
Demensjuksköterskans arbete är ett samarbete mellan kommun och landsting. 

Senast uppdaterad: 25 november 2016