Detta gör kommunen

Krisledningsnämnden har beslutat följande

Uppdaterade senaste: 2020-03-26

 • Att erbjuda Nordenbergsskolans elever som studerar på distans att hämta lunch på våra lokala matställen
 • Kostnadsfri rådgivning och stöttning till våra mindre företag samt hjälp att söka tillgängliga stödåtgärder
 • Möjlighet för lokala företag, med verksamhet i kommunägda lokaler, ges möjlighet att vid behov få anstånd eller eventuell nedsättning av hyran under begränsad tid. Individuell prövning ska ske från fall till fall.
 • Vi upplåter plats för torgförsäljning utan kostnad
 • Tillsynsavgifter via vårt miljöförbund har tillfälligt pausats och kommunen har för avsikt att fatta beslut om att helt eller delvis sänka tillsynsavgifterna. Beslut kan enbart tas av fullmäktige gällande taxorna
 • Vi har i dag ett avtal med företaget Handla i Olofström och har lämnat följande uppdrag till dem
 • Göra en särskild extra satsning på att marknadsföra den lokal handel och besöksnäring
 • Att stödja våra lokala företag i nätförsäljning och hantering av denna för att öka den lokala försäljningen
 • Olofström erbjuder alltid gratis parkering och har inte heller några restriktioner vad gäller när uteserveringar får öppnas för året

Kommunfullmäktige ställs in

Uppdaterad senast: 2020-03-23

På grund av rådande situation kring Coronaviruset, covid-19 och för att minska smittspridningen är Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 30 mars kl.19:00 inställt. Tillföljd av detta skjuts bolagsstämmorna upp. 

För dig som besöker våra verksamheter

Uppdaterad senast: 2020-03-23

Krisledningsnämnden beslutade den 20 mars följande rörande kommuens verksamheter inom Kultur- och fritidsförvaltningen:

 • Biblioteket, Växtverket och simhallen har fortsatt öppet.
 • Simskola och skolornas simundervisning samt Aromabastu ställs in från och med idag den 20 mars
  Inbetald simskola betalas tillbaka till den del som inte genomförts. 
 • Personer från 70 år kan få uppehåll i sina abonnemang på Holjebadet mellan den 16 mars-16 maj. 

För dig inom gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Distansundervisning

Uppdaterad senast: 2020-03-23

Nordenbergsskolans gymnasium, vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan i Olofströms kommun ställer om till distansundervisning och kommer att börja gäller onsdagen den 18 mars. Vad som gäller därefter kommer krisledningsnämnden att fatta beslut om under onsdagsmorgonen den 18 mars. Mer information kommer.

Folkhälsomyndighetens rekommendation grundar sig i att begränsa smittspridningen och dämpa spridningstakten av covid-19, därför uppmanas alla elever som kommer att studera på distans att stanna hemma.  

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är det rimligt att gymnasieskolor och vuxenutbildning bedriver distansundervisning med anledning av att de inte är i behov av omsorg, till skillnad från barn i grundskolan. Det som även skiljer gymnasiet och uppåt från grundskolan är att upptagningsområdet generellt sett är mycket större. 

Elever i Borgens studentlägenheter kommer att bli hyresbefriade om de bor på annan ort och inte använder lägenheten. 

Praktik och prao

Uppdaterad senast: 2020-03-23

Samtliga beredskapsjobb kommer att hållas igång med bakgrund att de ska leda till arbete och att de kan komma vara behjälpliga vid ett större personalbortfall under en längre tid. Olofströms kommun tar höjd för att vi kan komma hamna i ett läge där vi har en hög personalbortfall och då är de personer som finns i beredskapsjobben av vikt för att säkra upp viss bemanning.

När det gäller att ta emot praktikanter från Komvux, yrkeshögskolan och andra högskolor i våra verksamheter, kommer det att fortlöpa i den mån det går. Kommunen tar emot praktikanter förutsatt att verksamheterna är igång samt har personal som kan handleda personerna på plats. Är det möjlighet att genomföras dessa praktiker ska det göras.

Grundskolorna kommer inte att genomföra prao då det inte finns tillräckligt med resurser för handledning.

För dig som vårdnadshavare

Uppdaterad senast: 2020-03-16

I Olofströms kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade med myndighetens bedömning. Informationen kan komma att uppdateras vid ändring i myndighetens bedömning.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon. Eleven eller personalen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens bedömning på Information till skolor och förskolor, Folkhälsomyndigheten.

För dig som är äldre eller närstående

Avrådan gällande besök inom kommunens äldreboenden

Uppdaterad senast: 2020-03-12
Från och med onsdagen den 11 mars avråder Olofströms kommun starkt från besök på särskilda boenden med äldre. Avrådan gäller även för besök på gruppbostäder och servicebostäder där det bor äldre personer eller personer som av andra skäl kan tillhöra en riskgrupp. Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av coronavirus som mycket hög i Sverige. Äldre personer kan vara mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smittor till våra boenden. Detta gäller såväl säsongsinfluensan som det nya coronaviruset (covid-19). De boenden som är berörda är både inom äldreomsorg samt funktionsstöd med undantag för boenden med personer som inte tillhör någon riskgrupp. Rekommendationen gäller tillsvidare.

Inställda aktiviteter

Uppdaterad senast: 2020-03-21

För att minska smittspridningen har vi infört några årgärder som berör äldre personer. De åtgärder som införts är:

 • Dagverksamhet för dementa på Skogsbacken ställs in tillsvidare
 • Öppen Träffpunkt, Socialpsykiatri, ställs in tillsvidare
 • Senioraktiviteter som bingopromenad och sittgympa i Folkets hus tar paus under april månad 

Om evenemang

Uppdaterad senast: 2020-03-18

Olofströms kommun följer fortsatt folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande evenemang. Det vill säga inga evenemang med fler än 500 personer närvarande.

Dock görs, i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer, en riskanalys inför varje evenemang där kommunen är huvudarrangör. Analysen kan medföra att arrangemanget genomförs som planerat, att arrangemanget genomförs men med riskreducerande åtgärder så som begränsning av antalet i publik eller att evenemanget ställs in.

Senast uppdaterad: 27 mars 2020