Ekonomi

Ekonomi

Här finns information om budget, årsredovisning, prognoser och delårsrapporter.
Dessutom finner du information om kommunens  Verksamhetsöversikter, Driftbudget, aktuell skattesats samt allmän ekonomiinformation. 

Senast uppdaterad: 27 juni 2016