Ekonomiskt bistånd

För tidsbeställning eller mer information kontakta socialsekreterarna eller receptionen socialsekreterarna på ekonomigruppen har telefontid alla vardagar utom onsdag 8.30-9.30 onsdagar är telefontiden 13.00-14.00. telefon: receptionen 0454-93 210.


Handläggningstiden är normalt en vecka från det att alla handlingar har inkommit.

 

Länkar ekonomiskt bistånd

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd på svenska och andra språk

 Länk till Socialstyrelsen ang ekonomiskt bistånd

Riksnormen för försörjningsstöd 2009 – ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) – Meddelandeblad

 Länk till Socialstyrelsen ang försörjningsstöd 

Senast uppdaterad: 18 maj 2018