Ekonomiskt stöd

Under kortare eller längre perioder kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop. Då kan den enskilde vända sig till Individ- och familjeomsorgen för att få råd eller stöd. Även ansökan om hjälp med skuldsanering eller försörjningsstöd kan göras.


Riksnorm för försörjningsstöd fastställs av regeringen och publiceras på socialstyrelsens hemsida. Socialnämnden kan hjälpa dig med privatekonomisk rådgivning, förmedlingskonto, försörjningsstöd eller hjälp att ansöka om skuldsanering.

a) Ekonomiskt bistånd
För tidsbeställning eller mer information kontakta socialsekreterarna eller receptionen socialsekreterarna på ekonomigruppen har telefontid alla vardagar utom onsdag 8.30-9.30 onsdagar är telefontiden 13.00-14.00. telefon: receptionen 0454-93 210

Handläggningstiden är normalt en vecka från det att alla handlingar har inkommit.


Länkar ekonomiskt bistånd:

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd på svenska och andra språk
http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/fragorochsvaromekonomisktbistand


Riksnormen för försörjningsstöd 2009 – ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) – Meddelandeblad
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-126-57

 

b) Konsument- och budgetrådgivning skuldsanering 

Senast uppdaterad: 23 april 2015