Eldsjäl

Olofströms kommun har sedan år 2000 utsett en årlig eldsjäl. Eldsjälar är guld värda för alla organisationer, företag, föreningar och kommuner som vill utvecklas. Därför vill Olofströms kommun lyfta fram en Eldsjäl som gjort något för bygdens utveckling. Denna person bidrar i allra högsta grad till att öka invånarnas trivsel i kommunen.

Årets Eldsjäl 2018 är Vivan Johansson, som tilldelas utmärkelsen med följande motivering: "Vivan Johansson har under drygt 10 år engagerart sig som ”klassmamma” på Vilbokens förskola. Två dagar varje vecka finns ”mormor Vivan” i förskoleavdelningen Fröhuset. Med sitt tålamod och lugn är Vivan en stor trygghet för såväl barn som för personal. Hon deltar outtröttligt i barnens aktiviteter, oavsett om det handlar om stöttning vid påklädning eller att störta sig utför en pulkabacke med ett barn i knät! Vivan har ett stort hjärta och äger ett innerligt och sant engagemang för barnen. Vidare har Vivan engagerat sig för flyktingar på olika sätt. Tack Vivan!”

Kultur och Fritid
Box 301
293 24 Olofström
E-post: kof@olofstrom.se

Kriterier:
Personen ska vara bosatt i Olofströms kommun och hon eller han arbetar ideellt för att öka trivseln för medborgarna i kommunen.

År  Eldsjäl Motivering
2018 Vivan Johansson

 Har under drygt 10 år engagerart sig som ”klassmamma” på Vilbokens förskola. Två dagar varje vecka finns ”mormor Vivan” i förskoleavdelningen Fröhuset. Med sitt tålamod och lugn är Vivan en stor trygghet för såväl barn som för personal. 

2017 Emma Mourujärvi Outtröttligt engagemang inom OIBK. Emma har ett långt förflutet inom klubben och har haft en mängd olika uppdrag. Alla uppdrag har hon åtagit sig med samma värme och glöd.
2016 Kennert Karlsson Engagerar sig outtröttligt i en mängd ideella projekt.
2015 Åsa Svensson

Åsa Svensson har oförtröttligen arbetat ideellt i det tysta med Litauenhjälpen, Röda korset och som klassmormor samt delaktig i språk- och stickcaféer för nyanlända.

Senast uppdaterad: 01 maj 2018