Eldsjäl

Olofströms kommun har sedan år 2000 utsett en årlig eldsjäl. Eldsjälar är guld värda för alla organisationer, företag, föreningar och kommuner som vill utvecklas. Därför vill Olofströms kommun lyfta fram en Eldsjäl som gjort något för bygdens utveckling. Denna person bidrar i allra högsta grad till att öka invånarnas trivsel i kommunen.

Årets Eldsjäl 2017 är Emma Mourujärvi, som vann juryns hjärta med förljande motivering: "Olofströms Eldsjäl 2017 är Emma Mourujärvi för sitt outtröttliga engagemang inom OIBK. Emma har ett långt förflutet inom klubben och har haft en mängd olika uppdrag. Alla uppdrag har hon åtagit sig med samma värme och glöd! De senaste åren har Emma agerat speaker på hemmamatcherna - vilken pipa! Emma är en person att ta intryck av och att inspireras av!"

Kultur och Fritid
Box 301
293 24 Olofström
E-post: kof@olofstrom.se

Kriterier:
Personen ska vara bosatt i Olofströms kommun och hon eller han arbetar ideellt för att öka trivseln för medborgarna i kommunen.

År  Eldsjäl Motivering
2017 Emma Mourujärvi Outtröttligt engagemang inom OIBK. Emma har ett långt förflutet inom klubben och har haft en mängd olika uppdrag. Alla uppdrag har hon åtagit sig med samma värme och glöd.
2016 Kennert Karlsson Engagerar sig outtröttligt i en mängd ideella projekt.
2015 Åsa Svensson

Åsa Svensson har oförtröttligen arbetat ideellt i det tysta med Litauenhjälpen, Röda korset och som klassmormor samt delaktig i språk- och stickcaféer för nyanlända.

Senast uppdaterad: 03 maj 2017