Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning

Olofströms kommun erbjuder med stöd från Energimyndigheten kostnadsfri energi- och klimatrådgivning för allmänheten, småföretag, föreningar och organisationer. Här kan man få råd och tips om till exempel sätt att spara energi, olika uppvärmningssystem och aktuella bidrag att söka. Rådgivaren kan även hjälpa till med föredrag och information om energi och miljöfrågor. 

Alla kommuner i Blekinge har två gemensamma energi- och klimatrådgivare som tar emot besök men kan även kontaktas via telefon och e-post.

Skaffa kunskap och kontroll 

För att få kontroll över sina energikostnader är det viktigt att skaffa sig kunskap om hur energin används. Vart går energin, hur ser min användning egentligen ut? Vet man det, är det lättare att försöka göra något åt sina kostnader. Förutom att granska sin elräkning är ett bra sätt att skaffa kontroll att regelbundet läsa av sina mätare för el, vatten och fjärrvärme. Då blir det lättare att se om någon förändring sker. 

Hur använder du energi? 

I ett hem fördelas energiförbrukningen normalt mellan uppvärmning 50-60%, varmvatten 20-25% och hushållsel 20-25%. Mycket av detta kan man påverka genom att dels förändra de tekniska förutsättningarna, till exempel tilläggsisolera huset eller byta sina vitvaror till mer energisnåla. Men man kan också göra stor skillnad genom att förändra sina vanor och beteenden. Att dra ner temperaturen en grad, duscha ett par minuter mindre och alltid släcka lampan när ingen vistas i ett rum gör skillnad.

Enkla åtgärder som inte kostar så mycket men som ändå kan ge en rejäl besparing kan vara att se över alla kranar och byta packningar om de droppar, byta tätningslister runt dörrar och fönster för att minska drag, dammsuga på baksidan av kyl och frys så de drar mindre energi, avfrosta frysen regelbundet eller sätta in ett sparmunstycke i duschen. Att byta till lampor som drar mindre energi är också en stor besparing. En LED-lampa använder bara en bråkdel av den energi en traditionell glödlampa förbrukar. Det finns mängder av modeller på LED-lampor och andra energisnåla lampor med olika utseenden.

Energi, miljö och ekonomi 

Att energianvändning påverkar miljön är det ingen tvekan om: den bästa kilowattimmen är alltid den vi inte använder. När du minskar din energiförbrukning så påverkar du inte bara miljön positivt, du sparar också pengar åt dig själv på samma gång. 

Senast uppdaterad: 18 juni 2020