Familjerätt

Föräldrar som inte är överens i familjerättsfrågor kan vända sig till familjerättssekreteraren för rådgivning och konsultation i frågor om faderskap, vårdnad, boende och umgänge, adoptioner mm.


För att få kontakt under kontorstid så ringer man 0454-93210 (socialförvaltningens reception) mellan

 8.00-12.00, 13.00-16.00 mån-fre.

Inom familjerätten erbjuds möjlighet att få prata med hjälp av samtalsledare i samarbetssamtal. Familjerättssekreteraren har också möjlighet att upprätta avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Socialtjänsten får ibland även i uppdrag av domstolar att skriva yttranden i frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Socialtjänsten har även i uppgift att utföra faderskapsutredningar.

Externan länkar till myndigheter, institutioner och samhällsservice:

Länk till Regering
Riksdag
Länk till Socialstyrelsen
Länk tillMyndigheten för Internationella Adoptionsfrågor 

Senast uppdaterad: 13 maj 2015