Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig med funktionshinder som har väsentliga svårigheter att förflytta dig själv eller att resa med allmänna kommunikationer. Lag om Färdtjänst reglerar verksamheten.

Färdtjänst i Olofströms kommun körs av Blekingetrafiken och samma zonsystem som Blekinge länstrafiks zonsystem för busstrafik tillämpas. Olofströms kommun är indelad i två zoner.

 

Du kan beställa din färdtjänstresa på telefon 0455 - 165 00. 

Måndag - fredag   kl 6-21
Lördagar, sön- och helgdagar kl 8-21

 

Färdtjänstresor kan fås inom Blekinge län. Vid resa utanför länet begränsas reslängden till 50 km från bostaden.

Läs mer information på www.regionblekinge.se eller kontakta färdtjänsthandläggare.

Frågor och synpunkter som rör själva resandet med färdtjänst hänvisas till Blekingetrafiken.
Läs mer om hur färdtjänsten går till i Blekingetrafikens broschyr "Färdtjänst en del av kollektivtrafiken"www.blekingetrafiken.se

 

Senast uppdaterad: 14 maj 2018