Felparkeringsavgifter

Följande avgifter gäller för felparkering i Olofströms kommun:

  • På handikapplats utan särskilt tillstånd: 1 000 kr.
  • På eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe: 700 kr.
  • I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 m från korsande körbanans närmaste ytterkant: 700 kr.
  • Övriga felparkeringar: 500 kr.

Senast uppdaterad: 01 augusti 2017