Finsam

Finsam,samordningsförbundet i Blekinge län

 
Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Blekinge samt kommunerna i Karlshamn, Karlskrona, Olofström och Sölvesborg.

Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom Blekinges geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan ovan nämnda medlemmar i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnande bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Förbundets förbundsordning
Förbundsordning för Samordningsförbund i Blekinge län Ladda ner (pdf)

 

Senast uppdaterad: 11 maj 2015