Flyttning av fordon

Kommunen, Polisen och Vägverket har rätt att flytta fordonsvrak, fordon som hindrar renhållning, snöröjning eller annat arbete på vägen, fordon med kör- och brukandeförbud, fordon som står uppställda mot förbud om stannande och parkering samt fordon som står uppställda så att fara för trafikolyckor uppstår eller hinder förekommer i trafiken.

Om du upptäcker ett fordon som har stått uppställt länge på samma plats eller ett fordonsvrak ("fordon som anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller intet värde" ) kontakta kommunen så försöker vi få tag på ägaren, eller om det krävs flyttar vi fordonet.

Genom att skicka webbformuläret samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt följande information:

Samtycke för webbformulär och Behandling av personuppgifter

Anmälan

Fyll i ett datum.
Fyll i ett namn.
Fyll i en korrekt e-post.

Fyll i ditt meddelande.

Senast uppdaterad: 23 maj 2018