Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete

Välfärdsrådet har det övergripande ansvaret för arbete med folkhälsa och brottsförebyggande frågor. I Välfärdsrådet sitter representanter från kommun och landsting, såväl politiker som tjänstemän, samt andra aktörer som kommunen samverkar med - exempelvis polis, räddningstjänst och kvinnojour. Välfärdsrådet hanterar ärenden inom folkhälsa och brottsförebyggande frågor som berör samtliga förvaltningar i kommunen men rådet fungerar också som ett samverkansforum.

Från Olofströms kommun
Politiker

Från Olofströms kommun
Tjänstemän

Sara Rudolfsson (S), ordförande Iréne Robertsson, kommunchef/förvaltningschef
kommunledningsförvaltningen
Miroslav Milurovic (S) Camilla Munther, förvaltningschef socialförvaltningen
Michael Henriksson (S)  
Patrik Sjöstedt (S) Joanna Holden, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Björn Söderdahl (L) Adnan Samardžić, kvalitetsstrateg (sekreterare)
Thommy Svensson (KD) Ulf Clang, drogförebyggande samordnare
Patrik Krupa (M)  
   

Från Landstinget Blekinge
Politiker

Från Landstinget Blekinge
Tjänstemän
Jan Björkman (S) Carina Andersson, folkhälsostrateg
Klavs Wix Nielsen (KD)

Agneta Sjöstrand, Landstinget primärvårdschef Olofströms Vårdcentral

  Cecilia Strandh, sjuksköterska psykiatrin Vårdcentralen Olofströms Vårdcentral
   
Övriga samverkansparter  
Kikki Dyrvold, kommunpolis Kenneth Jensen, förbundschef Räddningstjänsten Västra Blekinge
Annelie Johnsson, Kvinno- och tjejjouren Birgit Johnsson, Kommunbygderådet
Sari Nilsson, verksamhetschf Läkehjälpens och Familjeläkarnas vårdcentral  

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018